top of page

EXbunker 

same old song,

same old dance

03.10.2020 | 25.10.2020

zat | sat

13.00-18.00

zon | sun

13.00-18.00

Wilhelminapark 24a

Utrecht 

voor meer info | for more info: https://exbunker.nl/

in “same old song, same old dance” is er constant iets aan de hand (vooral tijdens openingstijden). gluur en tuur gerust naar binnen; zo lang als je wilt, zo lang als de voorraad strekt.* of ons doen en laten niet gewoon een oneindige repetitie** van patronen is, was of zal zijn, stel ik in “same old song, same old dance” -een installatie waar licht, geluid, video, object en performance geheel volgens script ongeregeld samen komen- centraal.

*wie de gehele performance uit weet te gluren, krijgt een snack uit eigen oven tegoed. 

**over repetitie gesproken: ik werk graag samen met acteurs en performers, maar ter gelegenheid van “same old song, same old dance” zal ik mijn debuut als performer in eigen werk maken. dat belooft een spektakel te worden!

in “same old song, same old dance”, something is continiously in motion (especially during opening hours). peek and peep inside; as long as you’d wish for, as long as it lasts.* whether our comings and goings aren’t, weren’t or aren’t going to be just an neverending repetition**, I centralize in “same old song, same old dance” -an installation where light, sound, video, objects and performance come together unregulated, entirely accordant to the scipt-.

*those who see the entire performance,  will be granted a snack from own oven.

**talking about repetition: I like to work together with actors and performers, but on the occasion of “same old song, same old dance” I will make my debut as a performer in own work. promised to become a spectacle!

bottom of page